Мирогощанська громада

Рівненська область, Дубенський район

Особливості порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

Дата: 06.03.2024 14:33
Кількість переглядів: 102

 • Хто має право на отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів?
 • Процедура надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.
 • Які пільги та гарантії для дітей, що постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів?
 • Обґрунтування необхідності внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів» від 5 квітня 2017 р. № 268.

1. Хто має право на отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів?

Відповідно до п. 3 Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 268 (далі – Порядок), отримати вищезазначений статус має право:

1. Дитина, а також особа, яка під час здійснення антитерористичної операції і заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях не досягла 18 років (повноліття) яка внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, отримала поранення, контузію, каліцтво; зазнала фізичного, сексуального насильства; була викрадена або незаконно вивезена за межі України; залучалася до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань; незаконно утримувалася, у тому числі в полоні; зазнала психологічного насильства.

Під фізичним насильством мається на увазі отримання дитиною у період її перебування в зоні воєнних дій та збройних конфліктів тілесних ушкоджень різного ступеня, які завдали їй фізичного болю, спричинили розлад її здоров’я.

Сексуальне насильство – це перенесені дитиною дії сексуального характеру у період її перебування в зоні воєнних дій та збройних конфліктів, зокрема демонстрування статевих органів; статевий акт у присутності дитини; статеві зносини чи розпусні дії з дитиною, задоволення статевої пристрасті з дитиною; втягнення дитини в зайняття проституцією або примушування її до зайняття проституцією; примушування до участі у виготовленні зображень, кіно- та відеопродукції, комп’ютерних програм, інших предметів порнографічного характеру тощо.

Під психологічним насильством розуміють моральні та психологічні страждання (травми) дитини, що не потребують доведення, і які вона перенесла внаслідок її проживання/перебування в умовах воєнних дій, збройних конфліктів, тимчасової окупації, її внутрішнього переміщення, залишення свого місця проживання/перебування у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, а також загибелі (зникнення безвісти), потрапляння у полон, смерті внаслідок поранення, контузії або каліцтва її батьків або одного з них – з-поміж цивільних осіб, а також її батьків або одного з них – з-поміж осіб, визначених пунктом 2 Порядку надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», отриманих у населеному пункті, віднесеному до переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція.

Варто зауважити, що наслідками воєнних дій і збройних конфліктів для дитини можуть бути одна, кілька або всі обставини, зазначені вище. Під час надання дитині статусу заявником визначається обставина, яка мала найбільший негативний вплив на стан здоров’я та розвиток дитини.

2. Процедура надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

Згідно зі ст. 301 Закону України «Про охорону дитинства» та п. 5 Порядку, статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, надається органом опіки та піклування за місцем

 • реєстрації проживання/перебування дитини як внутрішньо переміщеної особи;
 • проживання/перебування дитини в населеному пункті, на території якого здійснювалася антитерористична операція і заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях;
 • виявлення такої дитини місцевими органами виконавчої влади та/або органами місцевого самоврядування.

Для отримання цього статусу законний представник дитини або у разі, коли дитина переміщується без супроводження батьків або осіб, які їх замінюють, її родичі (баба, дід, прабаба, прадід, тітка, дядько, повнолітні брат або сестра), вітчим, мачуха, представник органу опіки та піклування подають до служби у справах дітей заяву про надання статусу, згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» і засвідчені в установленому порядку копії таких документів:

 • свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу дитини;
 • документа, що посвідчує особу заявника;
 • документа, що підтверджує повноваження законного представника дитини (у разі коли дитина постійно проживає/перебуває у закладі охорони здоров’я, закладі освіти або іншому дитячому закладі, – документа, що підтверджує факт перебування дитини в такому закладі) або родинні стосунки між дитиною та заявником;
 • довідки про взяття дитини на облік як внутрішньо переміщеної особи або документа, що підтверджує проживання/перебування дитини в населеному пункті, на території якого здійснювалася антитерористична операція і заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях (п. 6 Порядку).

У разі відсутності відомостей про реєстрацію місця проживання/перебування дитини доказами підтвердження її місця проживання/перебування в населеному пункті, на території якого здійснювалася антитерористична операція і заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях можуть бути

 • відомості, які містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;
 • документи про право власності батьків або дитини на рухоме чи нерухоме майно;
 • свідоцтво про базову загальну середню освіту;
 • атестат про повну загальну середню освіту;
 • документ про професійно-технічну освіту;
 • табель успішності;
 • учнівський квиток;
 • медичні документи;
 • свідоцтво про народження дитини.

У випадку отримання поранення, контузії або каліцтва також подаються виписки з медичної картки дитини або консультаційного висновку спеціаліста, видані після медичного обстеження та лікування дитини в закладах охорони здоров’я та науково-дослідних установах, визначених МОЗ, із зазначенням діагнозу згідно з Міжнародною класифікацією хвороб та споріднених проблем здоров’я десятого перегляду, отриманих у період здійснення антитерористичної операції і заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях.

Якщо ж дитина зазначала фізичного чи сексуального насильства, або була викрадена чи незаконно вивезена за межі України, або залучалася до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань, або незаконно утримувалася, у тому числі в полоні, додаються копії:

 • заяви про вчинення щодо дитини кримінального правопорушення або про залучення дитини до провадження як потерпілої, зареєстрованої в установленому порядку у відповідних правоохоронних органах;
 • витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань про відкриття кримінального провадження (незалежно від результатів досудового розслідування) за зазначеною заявою про вчинення злочину щодо дитини в зоні воєнних дій та збройних конфліктів;
 • висновку експерта за результатами судової експертизи (за наявності), проведеної в ході досудового розслідування в кримінальному провадженні, якою встановлено факти фізичного, сексуального насильства щодо дитини внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

У випадку завдання психологічного насильства також подаються:

 • висновок оцінки потреб сім’ї (особи) у соціальних послугах, підготовлений центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за формою, затвердженою Мінсоцполітики. До оцінювання потреб сім’ї (особи) може бути залучений психолог/практичний психолог, психотерапевт, психіатр, що працює в іншому закладі, установі, організації. На основі висновку оцінки потреб сім’ї (особи) у соціальних послугах за згодою батьків/законних представників дитина направляється до відповідного закладу/організації для реабілітації та отримання відповідних соціальних послуг;
 • копія посвідчення з написом «Посвідчення члена сім’ї загиблого», якщо дитина отримала статус відповідно до Порядку надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • копії свідоцтва про смерть та документа, що підтверджує загибель особи в населеному пункті, на території якого здійснювалася антитерористична операція і заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, або копія документа, що підтверджує смерть особи внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих у зазначеному населеному пункті у період здійснення антитерористичної операції і заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, у разі загибелі батьків дитини або одного з них з-поміж цивільних осіб.

Необхідно звернути увагу на те, що дитина, якій виповнилося 14 років, має право самостійно звернутися до служби у справах дітей.

Відповідно до п. 9 Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 268, заява про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, реєструється в журналі обліку таких заяв.

Рішення про надання або відмову в наданні статусу приймається органом опіки та піклування протягом 30 календарних днів з дати реєстрації заяви про надання вищезгаданого статусу за результатами розгляду комісії з питань захисту прав дитини поданих документів.

У рішенні зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, серія та номер свідоцтва про народження/паспорта, адреса місця проживання/перебування дитини, обставини, за яких вона постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів (за винятком сексуального насильства, яке позначається літерою «А»), документи, що підтверджують такі обставини, а також дата і номер протоколу засідання комісії з питань захисту прав дитини.

Рішення про відмову в наданні статусу приймається в разі відсутності одного з документів, зазначених у п. 6 цього Порядку, та може бути оскаржене в суді.

Варто зауважити, що досягнення особою повноліття не є підставою для скасування статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

3. Які пільги та гарантії передбачено для дітей, що мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів?

Згідно з ч. 10 ст. 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» діти, що мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, та навчаються у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності, забезпечуються безкоштовним харчуванням.

Відповідно до ч. 3 ст. 33 Закону України «Про дошкільну освіту» дітям грудного віку та дітям другого року життя, що мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, коштом держави гарантується забезпечення дитячим харчуванням.

4. Обґрунтування необхідності внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів від 5 квітня 2017 р. № 268.

У зв’язку з воєнними подіями на території України чинне законодавство має підлаштовуватись під нові реалії, створюючи правові механізми, які відповідатимуть цим реаліям та сприятимуть реалізації прав людини, адже згідно зі ст. 3 Конституції України людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Відтак, утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.

Особливо гострим нині є питання застосування Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів» від 5 квітня 2017 р. № 268. Відповідно до чинної редакції цього нормативного акта неможливо отримати статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, якщо збитків завдано в населеному пункті, не віднесеному до вичерпного переліку, затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 р. № 1275-р. У ньому йдеться про міста/села лише Донецької, Луганської та Харківської областей. Проте станом на сьогодні в Україні повномасштабна війна, а тому таке обмеження є необґрунтованим.

Відтак, необхідно внести зміни до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів» від 5 квітня 2017 р. № 268, відмовившись від обмеженого формулювання «під час здійснення антитерористичної операції і заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях», а поширити дію цього нормативного акту на територію всієї України.

Джерела, використані для підготовки матеріалу

 1. Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-III.
 2. Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20.10.2014 № 1706-VII.
 3. Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-III.
 4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів» від 5 квітня 2017 р. № 268
 5. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України» від 2 грудня 2015 р. № 1275-р.
 6. Аналіз забезпечення прав та інтересів дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь